Image Alt

Oferta

  /  Oferta

DLACZEGO WARTO ZAPLANOWAĆ
SZKOLENIA WŁAŚNIE Z NAMI?

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli (decyzja MKO z dnia 5 czerwca 2019 r.). Cieszymy się, że jakość naszych usług została potwierdzona i mamy możliwość przez kolejnych 5 lat oferować Państwu współpracę w obszarze szkoleń dla dyrektorów, Rad Pedagogicznych, szkoleń otwartych, wyjazdowych i akademii rozwojowych. Organizujemy konferencje, fora dyskusyjne oraz realizujemy duże projekty edukacyjne. Instytut Nauki Lektikon tworzą ludzie, dla których praca trenerska jest pasją, a wyzwania są przygodą. Każdy Uczestnik jest dla nas wyjątkową osobą, na którą patrzymy z życzliwością i otwartością. Łączą nas podobne wartości, dlatego wszystkich traktujemy z szacunkiem i wdzięcznością. Godziny spędzone na sali szkoleniowej są dla nas wartością – lekcją z której wyciągamy wnioski, po to by być coraz lepszymi trenerami, coachami, tutorami, doradcami.

Celem naszej pracy są konkretne rezultaty, a nie usługi – stąd najbardziej zależy nam na jakości realizowanych szkoleń. Dzięki wyjątkowemu zespołowi kreatywnych trenerów, praktyków z dużym doświadczeniem, przygotowujemy szkolenia skrojone na miarę, dopasowane do kontekstu; do Państwa potrzeb „tu i teraz”. Nasza placówka to przede wszystkim relacje, empatia, wsparcie, radość, indywidualne podejście do klienta, jakość, dynamika rozwoju i innowacyjne rozwiązania. Stąd nasze hasło przewodnie od samego początku brzmi: „Twoje Skrzydła Sukcesu”, a oko w naszych znakach graficznych jest symbolem poznania i wiedzy, która buduje świadomość i otwiera nas na zmiany.

Zapraszam,
Radosław Świergosz
Dyrektor Placówki

5 OBSZARÓW WSPARCIA

Realizujesz kompetencje kluczowe w ramach projektu MEN?

Zrobimy dla Ciebie warsztat
diagnostyczny i planowanie w ramach
procesowego wspomagania !

Chcesz zorganizować w szkole
procesowe wspomaganie?

Zajmiemy się tym, poprowadzimy
diagnozę, planowanie, wdrożenie i
ewaluację!

Masz zalecenia pokontrolne i potrzebujesz przeszkolić nauczycieli w danym temacie?

Wybierz naszą ofertę,
zadzwoń do nas – pomożemy!

Szukasz dalszej ścieżki rozwoju
dla siebie? Szukasz wsparcia przy
rozwiązywaniu trudnych
problemów?

Skorzystaj z naszego doświadczenia i
zapisz się na kurs trenerski “ trener w
oświacie ” z elementami coachingu oraz
naszej sieci dyrektorskiej – skorzystaj z
naszej pomocy i doświadczenia innych
dyrektorów .

Szukasz inspiracji, innowacji,
chcesz coś zmienić w swojej
szkole?

Zapisz się na kursy, warsztaty
i szkolenia dla dyrektorów.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

ZASTOSOWANIE KREATYWNYCH
ROZWIĄZAŃ NA SALI
SZKOLENIOWEJ

UCZESTNICY SĄ ZAANGAŻOWANI I ZACIEKAWIENI

ŚWIETNIE DOBRANA
I WYKWALIFIKOWANA KADRA

100% ZADOWOLENIA

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA

WYZNACZANIE NOWY KIERUNKÓW DZIAŁANIA, WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ

PASJA LUDZI, KTÓRZY TWORZĄ PLACÓWKĘ

WYJĄTKOWA ATMOSFERA PODCZAS SZKOLEŃ

INDYWIDUALNY KONTAKT PRZED
SZKOLENIEM Z OSOBAMI
DECYZYJNYMI

BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DOPASOWANIE SZKOLENIA DO POTRZEB

TEMATY SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
I RAD PEDAGOGICZNYCH 2020/2021

ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI
OŚWIATOWEJ W PAŃSTWIE NA ROK
SZKOLNY 2020/2021

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ UCZNIÓW

 1. Elementy Myślenia Krytycznego – jak zaciekawić uczniów, aktywizacja uczniów, praca z uczniem zdolnym
 2. Efektywne nauczanie w zróżnicowanym zespole – jak dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów?
 3. Czy dobrze uczę? – pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów.
 4. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
 5. Projekt edukacyjny – strategia nauczania.
 6. Przejście od nauczania do uczenia się – w jaki sposób kształtować odpowiedzialność uczniów za proces uczenia się
 7. Edukacja włączająca kompetencje kluczowe – jak je kształtować?
 8. Strategie uczenia się – sposób na każdego ucznia
 9. Nauczanie przyjazne mózgowi – mnemotechniki
 10. Wykorzystanie smartfonów, aplikacji, tablic interaktywnych w procesie lekcyjnym
 11. Matematyka to nie tylko cyfry – jak rozwijać kompetencje matematyczne na innych przedmiotach
 12. Jak organizować efektywny proces uczenia się uczniów
 13. Kompetencje kluczowe – warsztat praktyczny
 14. Pomysły na kreatywne i twórcze lekcje z różnych przedmiotów
 15. Jak wykorzystać na lekcji telefon komórkowy ucznia?
 16. Odkrywanie, motywowanie i rozwijanie pasji
 17. Uczę, wspieram, inspiruję – charyzmatyczny nauczyciel XXI wieku
 18. Dostosowanie warsztatu pracy nauczyciela do 8-letniej szkoły
  podstawowej.
 19. Generacja Z i I-Gen – model pracy z cyfrowym dzieckiem
 20. Stres, lęk, fobia – skuteczna, szybka i prosta metoda przeciwdziałania wg Racjonalnej Terapii Zachowań.

TEMATY SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
I RAD PEDAGOGICZNYCH 2020/2021

ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI
OŚWIATOWEJ W PAŃSTWIE NA ROK
SZKOLNY 2020/2021

OCENIANIE

 1. Ocenianie kształtujące, czyli o ocenianiu wspierającym rozwój dziecka.
 2. Ocenianie szkolne – realizacja zapisów prawa w szkole
 3. Wymagania edukacyjne podstawą do planowania procesu kształcenia.
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 5. Jak oceniać, aby wspierać?
 6. Pomiar wyników kształcenia z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych.
 7. Proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.
 8. Wewnątrzszkolny system oceny zachowania – oceny, punkty… co działa? Jak
  skutecznie konstruować system oceny zachowania?

ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI
OŚWIATOWEJ W PAŃSTWIE NA ROK
SZKOLNY 2020/2021

PRAWO W SZKOLE

 1. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i pomoc przedmedyczna
 2. Prawo oświatowe
 3. BHP
 4. Mobbing i stalking

TEMATY SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
I RAD PEDAGOGICZNYCH 2020/2021

 1. Elementy Insights Discovery – wykorzystanie narzędzia do komunikacji, rozwiązywania
  konfliktów, trudnego rodzica oraz budowania zespołu.
 2. Co myślą i czują inni – jak uczyć dzieci rozumienia społecznego?
 3. Bezpieczeństwo w szkole.
 4. Cyberzagrożenia – sposoby reagowania i przeciwdziałania
 5. Mediacje rówieśnicze – sposobem rozwiązywania konfliktów.
 6. Nowe zagrożenia – profilaktyka uzależnień
 7. Depresja, której nie widać – profilaktyka, diagnoza, reagowanie
 8. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 9. Jak rozmawiać z rodzicem nt. wsparcia dziecka w rozwoju
 10. Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych.
 11. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów.
 12. Relacje i emocje w pracy nauczyciela.
 13. Style przywiązania – zrozumieć dziecko (i siebie).

SZKOLENIA WYJAZDOWE
I INTEGRACYJNE RAD PEDAGOGICZNYCH

PRZYKŁADOWY TEMAT:

 • Jak rozmawiać z trudnym rodzicem – efektywna komunikacja w oparciu o model Insights Discovery

OFERTA OBEJMUJE

 • szkolenie (2 lub 3 dni)
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • noclegi, wyżywienie,transport
 • kolacja integracyjna
 • DJ + karaoke

SZKOLENIA WYJAZDOWE
DLA DYREKTORÓW

PRZYKŁADOWE TEMATY:

 • Świadome zarządzanie Radą Pedagogiczną w oparciu o model Insights Discovery -komunikacja, współpraca, konflikt, kryzys.
 • Jak rozmawiać z trudnym rodzicem – efektywna komunikacja w oparciu o model Insights Discovery
 • Bezpieczeństwo cyfrowe nauczycieli i uczniów w epoce zdalnej edukacji

OFERTA OBEJMUJE:

 • szkolenie (2 lub 3 dni)
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • 2 x nocleg/ 1 x nocleg
 • wyżywienie (obiad, śniadanie, kolacja, serwis kawowy w trakcie szkolenia)
 • transport
 • kolacja integracyjna (w osobnej Sali, bez
  limitu czasu)
 • DJ + karaoke

KONFERENCJE ONLINE
DLA DYREKTORÓW - VADEMECUM
DYREKTORA

Na zamówienie organów prowadzących organizujemy specjalistyczne konferencje
online, podczas których realizujemy tematy związane z zarządzaniem szkołą i placówką
oświatową. Możliwość dopasowania tematów do potrzeb grupy dyrektorów.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • materiały szkoleniowe,
 • czasowy dostęp do nagranej konferencji
  (zwłaszcza, gdy część uczestników nie
  może wziąć udziału w czasie
  rzeczywistym),
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

PROPONOWANE TEMATY:

 • Zadania dyrektora związane z organizacją
  pracy szkoły/placówki i nadzoru
  pedagogicznego w roku szkolnym
  2020/2021;
 • Cyberbezpieczeństwo w kontekście
  zdalnej i stacjonarnej edukacji;
 • Rada Pedagogiczna online.

W trakcie konferencji uczestnicy nie zakładają kont, nie potrzebują kamery i mikrofonu, jednocześnie mogą zadawać pytania komunikować się z prowadzącymi za pomocą czatu.