Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Organizacja szkoleń

Organizacja całego procesu szkoleniowego jest kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu. Stąd też przywiązujemy do niej dużą wagę. Można wyróżnić kilka etapów podczas realizacji każdego zamówienia.

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Na tym etapie zbieramy różnymi drogami informacje niezbędne do zaprojektowania szkolenia. Wykorzystujemy wywiad, obserwacje, ankiety diagnozujące oraz inne metody, które umożliwiają nam precyzyjne skonstruowanie celu szkolenia. Mając cel, dobieramy treści, metody i narzędzia które zostaną wykorzystane podczas szkolenia. Wraz z zamawiającym ustalamy datę, czas trwania szkolenia, liczbę uczestników oraz prowadzącego szkolenie. Informujemy również o metodach, które zostaną zastosowane oraz precyzujemy cel, który chcemy osiągnąć. Chcemy mieć pewność, że zarówno zamawiający, jak i realizator szkolenia patrzą na proces tak samo.

2. Szkolenie.

Jak wyżej wspomniano, proces szkoleniowy jest zaplanowany co najmniej kilka dni przed samym szkoleniem w oparciu o pogłębioną diagnozę. Ponieważ zazwyczaj prowadzimy krótkie formy szkoleniowe, toteż musimy ten czas wykorzystać do maksimum. Staramy się to osiągnąć, stosując zróżnicowaną metodologię, gdzie jest miejsce na wykład i prezentację, dyskusję, a także ćwiczenia warsztatowe (wprowadzone np. poprzez Cykl Kolba). Pozytywne nastawienie trenerów, ich wiedza i doświadczenie, a także empatyczne podejście do uczestników mają za zadanie ocieplić atmosferę i sprzyjać procesowi uczenia się.

3. Ewaluacja.

Każde szkolenie kończymy ankietą ewaluacyjną i wywiadem z osobą zamawiającą, a czasem także uczestnikami szkolenia. To bardzo ważny element, który sprzyja rozwojowi kadry, a uczestnikom daje poczucie, że mają wpływ na usługi szkoleniowe, których są odbiorcami. Wyniki ankiet publikujemy na naszej stronie internetowej – informacje te są więc jawne dla wszystkich zainteresowanych naszą działalnością.

4. Po szkoleniu...

Po każdym szkoleniu staramy się sporządzić notatkę dla zamawiającego, z informacją o ocenie szkolenia, dokonanej przez trenera, a także sugestiami co sfery rozwoju grupy na przyszłość (jest to cenne przy projektowaniu kolejnych działań szkoleniowych). Po szkoleniu wysyłamy również materiały w wersji elektronicznej lub udostępniamy je na wirtualnym dysku, uruchamiając do nich dostęp.

5. Kontakt z trenerem.

Podczas każdego szkolenia nasi trenerzy zostawiają uczestnikom kontakt do siebie w celu uzyskania ewentualnego wsparcia (związanego z tematem szkolenia). Wsparcie to jest bezpłatne, chyba że umowa pomiędzy nami, a zamawiającym stanowi inaczej.

6. Umowa i procedura reklamacji.

W przypadku jednorazowego szkolenia, trwającego kilka godzin, zawieramy z naszymi klientami umowy ustne, a dokumentem do rozliczenia jest Faktura Vat. W przypadku szkoleń wyjazdowych oraz dłuższych form szkoleniowych przygotowujemy i podpisujemy z zamawiającym umowę. Umowa ta jest przygotowywana wcześniej, dzięki czemu dział prawny – o ile jest taka potrzeba – może ją przeanalizować i nanieść ewentualne poprawki.

 

Ponieważ podchodzimy do naszej działalności w pełni profesjonalnie, toteż wdrożyliśmy procedurę reklamacyjną, o której informujemy naszych klientów. Jeśli z naszej winy szkolenie nie spełni wszystkich warunków zawartych w umowie, wtedy przewidujemy możliwość renegocjowania warunków tejże umowy. Wśród możliwych konsekwencji, jakie może ponieść Instytut Nauki Lektikon, są takie środki jak:

  • obniżenie ceny szkolenia o 20%
  • obniżenie ceny szkolenia o 30%
  • przygotowanie dodatkowych materiałów dla uczestników
  • zaoferowanie kolejnej, tym razem darmowej usługi szkoleniowej

Zakres tej rekompensaty będzie uzależniony od uzgodnień, jakie zapadną po niewłaściwej realizacji usługi szkoleniowej.

 

Na kilkaset szkoleń, jakie przeprowadziliśmy do tej pory, tylko raz zdarzyła nam się taka sytuacja. Tak wysoką i powszechną satysfakcję uczestników naszych szkoleń udało nam się osiągnąć dzięki wdrożeniu prostych i transparentnych procedur, opisanych powyżej.