Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Szkolenia – przedszkola

  /  Szkolenia – przedszkola

Kliknij w interesujący Cię temat lub pobierz całą ofertę TUTAJ

DZIAŁ – NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ UCZNIÓW
 1. Elementy Myślenia Krytycznego – jak zaciekawić uczniów, aktywizacja uczniów, praca z uczniem zdolnym
 2. Efektywne nauczanie w zróżnicowanym zespole – jak dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów?
 3. Czy dobrze uczę? pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów.
 4. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
 5. Projekt edukacyjnystrategia nauczania.
 6. Przejście od nauczania do uczenia sięw jaki sposób kształtować odpowiedzialność uczniów za proces uczenia się
 7. Strategie uczenia się sposób na każdego ucznia
 8. Nauczanie przyjazne mózgowimnemotechniki
 9. Wykorzystanie smartfonów, aplikacji, tablic interaktywnych w procesie lekcyjnym
 10. Matematyka to nie tylko cyfry jak rozwijać kompetencje matematyczne na innych przedmiotach
 11. Jak organizować efektywny proces uczenia się uczniów
 12. Kompetencje kluczowe – warsztat
 13. NOWOŚĆ Pomysły na kreatywne i twórcze lekcje z różnych przedmiotów
 14. Jak wykorzystać na lekcji telefon komórkowy ucznia?
 15. Odkrywanie, motywowanie i rozwijanie pasji
 16. Uczę, wspieram, inspiruję – charyzmatyczny nauczyciel XXI wieku
 17. Dostosowanie warsztatu pracy nauczyciela do 8-letniej szkoły podstawowej.
 18. Generacja Z i I-Gen – model pracy z cyfrowym dzieckiem.
 19. Stres, lęk, fobia – skuteczna, szybka i prosta metoda przeciwdziałania wg Racjonalnej Terapii Zachowań.
DZIAŁ – OCENIANIE
 1. Ocenianie kształtujące, czyli o ocenianiu wspierającym rozwój dziecka.
 2. Ocenianie szkolne – realizacja zapisów prawa w szkole
 3. Wymagania edukacyjne podstawą do planowania procesu kształcenia.
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 5. Jak oceniać, aby wspierać?
 6. Pomiar wyników kształcenia z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych.
 7. Proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.
 8. Wewnątrzszkolny system oceny zachowania – oceny, punkty… co działa? Jak
  skutecznie konstruować system oceny zachowania?
DZIAŁ – PRAWO W SZKOLE
 1. Elementy Insights Discovery – wykorzystanie narzędzia do komunikacji, rozwiązywania
  konfliktów, trudnego rodzica oraz budowania zespołu.
 2. Co myślą i czują inni – jak uczyć dzieci rozumienia społecznego?
 3. Bezpieczeństwo w szkole.
 4. Cyberzagrożenia – sposoby reagowania i przeciwdziałania.
 5. Mediacje rówieśnicze – sposobem rozwiązywania konfliktów.
 6. Nowe zagrożenia – profilaktyka uzależnień
 7. Depresja, której nie widać – profilaktyka, diagnoza, reagowanie
 8. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 9. Jak rozmawiać z rodzicem nt. wsparcia dziecka w rozwoju
 10. Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych.
 11. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów.
 12. Relacje i emocje w pracy nauczyciela.
 13. Style przywiązania – zrozumieć dziecko (i siebie).
 14. Jak rozwijać rozumienie społeczne i empatię uczniów?
DZIAŁ – SZKOLENIA WYJAZDOWE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH – KLIKNIJ