Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Szkolenia – przedszkola

  /  Szkolenia – przedszkola


POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ 2021/2022 PDF – KLIKNIJ!

 

DZIAŁ – DYDAKTYKA W PRACY PRZEDSZKOLNEJ
 1. Metody aktywizujące w przedszkolu – zabawy na siedząco.
 2. Projekt edukacyjnystrategia nauczania.
 3. Młody inżynier – podstawy robotyki i programowania w przedszkolu.
 4. Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu.  
 5. Scratch Junior – algorytmiczne, programowe myślenie dla dzieci powyżej 5-tego roku życia.
 6. Zajęcia z wykorzystaniem tabletu oraz smartphone w przedszkolu – rysowanie + grafika 3D w przedszkolu.
 7. Logorytmika. Propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych i muzycznych.
 8. Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym
 9. Matematyka to nie tylko cyfry jak rozwijać kompetencje matematyczne w przedszkolu.
 10. Kompetencje kluczowe – warsztat
 11. Odkrywanie, motywowanie i rozwijanie pasji
 12. Uczę, wspieram, inspiruję – charyzmatyczny nauczyciel XXI wieku
 13. Generacja Z i I-Gen – model pracy z cyfrowym dzieckiem.
 14. Stres, lęk, fobia – skuteczna, szybka i prosta metoda przeciwdziałania wg Racjonalnej Terapii Zachowań.
DZIAŁ – POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 1. Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm- opóźniony i/lub zaburzony rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – strategie postępowania.
 2. Wczesne wspomaganie i kształcenie specjalne –  małe dziecko z autyzmem -jak przygotować i wprowadzać plany aktywności .
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 4. Integracja sensoryczna w nauczaniu przedszkolnym.
 5. Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.  
DZIAŁ – PRAWO W PRZEDSZKOLU
 1. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i pomoc przedmedyczna.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w czasach pandemii i po niej
 4. Prawo oświatowe
 5. BHP
 6. Mobbing i stalking
DZIAŁ – WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA ROLA PRZEDSZKOLA
 1. Elementy Insights Discovery – wykorzystanie narzędzia do komunikacji, rozwiązywania
  konfliktów, trudnego rodzica oraz budowania zespołu.
 2. Aktywne Rady Pedagogiczne.
 3. 39 sposobów na stres.
 4. Jak sobie poradzić z wypaleniem zawodowym?
 5. Odporność psychiczna w pracy nauczyciela.
 6. Jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia?
 7. Złość i gniew w pracy nauczyciela – przekleństwo czy sygnał ostrzegawczy?
 8. Bezpieczeństwo w szkole.
 9. Agresja w przedszkolu.
 10. Działania interwencyjne w przedszkolu.
 11. Cyberzagrożenia – sposoby reagowania i przeciwdziałania.
 12. Nowe zagrożenia – profilaktyka uzależnień
 13. Depresja, której nie widać – profilaktyka, diagnoza, reagowanie
 14. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 15. Jak rozmawiać z rodzicem nt. wsparcia dziecka w rozwoju
 16. Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych.
 17. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.
 18. Relacje i emocje w pracy nauczyciela.
 19. Style przywiązania – zrozumieć dziecko (i siebie).
DZIAŁ – SZKOLENIA WYJAZDOWE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH – KLIKNIJ

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ 2021/2022 W PDF – KLIKNIJ!