Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Szkolenia – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

  /  Szkolenia – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ SZKOLEŃ 2021/2022 W PDF – KLIKNIJ!

 

DZIAŁ – NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ UCZNIÓW
 1. NOWOŚĆ! Atrakcyjne Zdalne Nauczanie v. 3.0
 2. NOWOŚĆ! Zajęcia z umiejętności uczenia się w szkole – tak, to proste!
 3. Elementy Myślenia Krytycznego – jak zaciekawić uczniów, aktywizacja uczniów, praca z uczniem zdolnym
 4. Efektywne nauczanie w zróżnicowanym zespole – jak dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów?
 5. Edukacja podążająca
 6. Czy dobrze uczę? pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów.
 7. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
 8. Projekt edukacyjnystrategia nauczania.
 9. Przejście od nauczania do uczenia sięw jaki sposób kształtować odpowiedzialność uczniów za proces uczenia się
 10. NOWOŚĆ! Innowacje pedagogiczne w szkołach branżowych sposobem na aktywność i kreatywność ucznia oraz atrakcyjną edukację.
 11. Metody wspierające koncentrację u uczniów
 12. Strategie uczenia się sposób na każdego ucznia
 13. Nauczanie przyjazne mózgowimnemotechniki
 14. Wykorzystanie smartfonów, aplikacji, tablic interaktywnych w procesie lekcyjnym
 15. Matematyka to nie tylko cyfry jak rozwijać kompetencje matematyczne na innych przedmiotach
 16. NOWOŚĆ! Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży
 17. Komiksy, mangi – jak wykorzystać kulturę obrazkową w edukacji
 18. Adaptacja ucznia cudzoziemskiego w środowisku szkolnym.
 19. Narzędzia do weryfikacji wiedzy (kahoot, quizizz, mentimeter, testportal)
 20. Gamifikacja jako forma motywacji do nauki.
 21. NOWOŚĆ! Fizyka eksperymantalna – efektywna organizacja procesu dydaktycznego.
 22. Jak organizować efektywny proces uczenia się uczniów
 23. Kompetencje kluczowe – warsztat
 24. NOWOŚĆ! Pomysły na kreatywne i twórcze lekcje z różnych przedmiotów
 25. Jak wykorzystać na lekcji telefon komórkowy ucznia?
 26. Odkrywanie, motywowanie i rozwijanie pasji
 27. Uczę, wspieram, inspiruję – charyzmatyczny nauczyciel XXI wieku
 28. Dostosowanie warsztatu pracy nauczyciela do 8-letniej szkoły podstawowej.
 29. Generacja Z i I-Gen – model pracy z cyfrowym dzieckiem.
 30. Stres, lęk, fobia – skuteczna, szybka i prosta metoda przeciwdziałania wg Racjonalnej Terapii Zachowań.
DZIAŁ – OCENIANIE
 1. Ocenianie kształtujące, czyli o ocenianiu wspierającym rozwój dziecka.
 2. Ocenianie szkolne – realizacja zapisów prawa w szkole
 3. NOWOŚĆ! Ocenianie i klasyfikowanie w okresie zdalnego nauczania.
 4. Wymagania edukacyjne podstawą do planowania procesu kształcenia.
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 6. Jak oceniać, aby wspierać?
 7. Pomiar wyników kształcenia z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych.
 8. Proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.
 9. Wewnątrzszkolny system oceny zachowania – oceny, punkty… co działa? Jak
  skutecznie konstruować system oceny zachowania?
DZIAŁ – PRAWO W SZKOLE. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
 1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w czasach pandemii i po niej
 2. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i pomoc przedmedyczna
 3. Prawo oświatowe
 4. BHP
 5. Mobbing i stalking
 6. HIT! Odpowiedzialność prawna nauczycieli z uwzględnieniem przepisów dotyczących epidemii COVID-19
 7. Promocja szkoły – działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły/placówki
 8. NOWOŚĆ! Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – zmiany 2021 r
 9. Public relations szkoły XXI wieku. Nowoczesne technikum oraz szkoła zawodowa. 
 10. Doradztwo zawodowe w szkole. Jak zgodnie z prawem i skutecznie realizować doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacyjnych.
 11. Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego
 12. Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego
 13. Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online
 14. Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia.
 15. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 16. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły.
 17. Innowacje pedagogiczne w szkołach branżowych sposobem na aktywność i kreatywność ucznia oraz atrakcyjną edukację.
DZIAŁ – WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA ROLA SZKOŁY. ROZWÓJ NAUCZYCIELI
 1. Elementy Insights Discovery– wykorzystanie narzędzia do komunikacji, rozwiązywania
  konfliktów, trudnego rodzica oraz budowania zespołu.
 2. Co myślą i czują inni– jak uczyć dzieci rozumienia społecznego?
 3. HIT! Budowanie relacji z uczniami starszych klas (4-8 SP i w szkole ponadpodstawowej) w nauczaniu zdalnym
 4. HIT! Jak utrzymać relacje w zespole podczas edukacji zdalnej w klasach 1-3
 5. Zadania wychowawcy klasy w trakcie pracy zdalnej – elementy wsparcia wychowawczego
 6. HIT! Aktywna Rada Pedagogiczna – jak pobudzić nauczycieli do współpracy i działania?
 7. Nowoczesna komunikacja w zespole
 8. Co myślą i czują inni – jak uczyć dzieci rozumienia społecznego?
 9. HIT! 39 sposobów na stres
 10. Jak sobie poradzić z wypaleniem zawodowym?
 11. HIT! Odporność psychiczna w pracy nauczyciela (MTQ 48).
 12. Nauczycielu zadbaj o siebie – apteczka higieny pracy w dobie COVID-u
 13. Jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia?
 14. NOWOŚĆ! Jak przygotować się do zmiany. Praca ze zmianą. Praca z porażką – uczenie się z doświadczeń.
 15. Klimat dla edukacji
 16. Uważność ucznia. Uważność nauczyciela.
 17. O postawie wspierającego nauczyciela i rodzica w uczeniu się dziecka 
 18. Komunikacja empatyczna
 19. Kompetencje przyszłości.
 20. Bezpieczeństwo w szkole.
 21. Cyberzagrożenia– sposoby reagowania i przeciwdziałania.
 22. Mediacje rówieśnicze– sposobem rozwiązywania konfliktów.
 23. Nowe zagrożenia– profilaktyka uzależnień
 24. Depresja, której nie widać– profilaktyka, diagnoza, reagowanie
 25. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 26. Jak rozmawiać z rodzicem nt. wsparcia dziecka w rozwoju
 27. Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych.
 28. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów.
 29. Relacje i emocje w pracy nauczyciela.
 30. Style przywiązania – zrozumieć dziecko (i siebie).
 31. Jak rozwijać rozumienie społeczne i empatię uczniów?
DZIAŁ – SZKOLENIA WYJAZDOWE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH – KLIKNIJ

 

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ SZKOLEŃ 2021/2022 W PDF – KLIKNIJ!