Zadzwoń: +48 660 721 999 lub napisz: [email protected]

Image Alt

Szkolenia – szkoły specjalne

  /  Szkolenia – szkoły specjalne

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ 2021/2022 W PDF – KLIKNIJ!

 

DZIAŁ – NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ UCZNIÓW
 1. Efektywne nauczanie w zróżnicowanym zespole – jak dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów?
 2. Czy dobrze uczę? pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów.
 3. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
 4. NOWOŚĆ Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym
 5. Strategie uczenia się sposób na każdego ucznia
 6. Nauczanie przyjazne mózgowimnemotechniki
 7. Wykorzystanie smartfonów, aplikacji, tablic interaktywnych w procesie lekcyjny
 8. Kompetencje kluczowe – warsztat
 9. Pomysły na kreatywne i twórcze zajęcia.
 10. Uczę, wspieram, inspiruję – charyzmatyczny nauczyciel XXI wieku
 11. Generacja Z i I-Gen – model pracy z cyfrowym dzieckiem.
 12. Stres, lęk, fobia – skuteczna, szybka i prosta metoda przeciwdziałania wg Racjonalnej Terapii Zachowań.
DZIAŁ – OCENIANIE
 1. Ocenianie kształtujące, czyli o ocenianiu wspierającym rozwój dziecka.
 2. Ocenianie szkolne – realizacja zapisów prawa w szkole
 3. Wymagania edukacyjne podstawą do planowania procesu kształcenia.
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 5. Jak oceniać, aby wspierać?
 6. Pomiar wyników kształcenia z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych.
 7. Proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.
 8. Wewnątrzszkolny system oceny zachowania – oceny, punkty… co działa? Jak
  skutecznie konstruować system oceny zachowania?
DZIAŁ – PRAWO W SZKOLE I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
 1. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i pomoc przedmedyczna
 2. NOWOŚĆ Odpowiedzialność prawna nauczycieli z uwzględnieniem przepisów dotyczących epidemii COVID-19
 3. Promocja szkoły – działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły/placówki
 4. Prawo oświatowe
 5. BHP
 6. Mobbing i stalking
DZIAŁ – WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA ROLA SZKOŁY. ROZWÓJ NAUCZYCIELI
 1. HIT! Elementy Insights Discovery – wykorzystanie narzędzia do komunikacji, rozwiązywania
  konfliktów, trudnego rodzica oraz budowania zespołu.
 2. HIT! Aktywna Rada Pedagogiczna – jak pobudzić nauczycieli do współpracy i działania?
 3. Nowoczesna komunikacja w zespole
 4. Co myślą i czują inni – jak uczyć dzieci rozumienia społecznego?
 5. HIT! 39 sposobów na stres
 6. Jak sobie poradzić z wypaleniem zawodowym?
 7. HIT! Odporność psychiczna w pracy nauczyciela (MTQ 48).
 8. Nauczycielu zadbaj o siebie – apteczka higieny pracy w dobie COVID-u
 9. Jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia?
 10. NOWOŚĆ Jak przygotować się do zmiany. Praca ze zmianą. Praca z porażką – uczenie się z doświadczeń.
 11. Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca
 12. Bezpieczeństwo w szkole.
 13. Jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym
 14. Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą
 15. Cyberzagrożenia – sposoby reagowania i przeciwdziałania.
 16. Nowe zagrożenia – profilaktyka uzależnień
 17. Praca z uczniem z ADHD
 18. Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 19. Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 20. Depresja, której nie widać – profilaktyka, diagnoza, reagowanie
 21. Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD)
 22. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 23. Jak rozmawiać z rodzicem nt. wsparcia dziecka w rozwoju
 24. Relacje i emocje w pracy nauczyciela.
 25. Style przywiązania – zrozumieć dziecko (i siebie).
DZIAŁ – SZKOLENIA WYJAZDOWE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH – KLIKNIJ

 

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ 2021/2022 W PDF – KLIKNIJ!