Image Alt

Zabezpieczone: Formularz- 10.11.20, godz.16.00, Wykorzystanie narzędzi Microsoft Teams w edukacji zdalnej, W.Wojtaś, ZS Architektoniczno- Budowlanych w Krośnie

  /    /  Zabezpieczone: Formularz- 10.11.20, godz.16.00, Wykorzystanie narzędzi Microsoft Teams w edukacji zdalnej, W.Wojtaś, ZS Architektoniczno- Budowlanych w Krośnie

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: